บริการ X - Ray

การเอกซเรย์ทรวงอก

Chest X-Ray

การเอกซเรย์ทรวงอก เป็นการประเมินลักษณะทางกายภาพของปอดและทรวงอก ซึ่งสามารถตรวจคัดกรองวัณโรคปอดในระยะแรกและความผิดปกติของปอด เช่น รอยฝ้าขาว ขนาดหัวใจโต มีก้อนเนื้อ วัตถุแปลกปลอมที่ปอดและกระดูกสันหลังคด เป็นต้น 

.png

ขั้นตอนการเอกซเรย์ทรวงอก

1.แจ้งชื่อ-นามสกุลกับเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันข้อมูล

2.ถอดเครื่องประดับหรือวัตถุที่เป็นโลหะออกจากบริเวณลำตัว ก่อนเข้ารับการตรวจ

3.เข้ารับการตรวจ และปฎิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

xray6

คำแนะนำสำหรับการเอกซเรย์ทรวงอก

1.ถอดเครื่องประดับหรือวัตถุที่เป็นโลหะออกจากบริเวณลำตัวก่อนเข้ารับการตรวจ

2.สําหรับสุภาพสตรีควรงดใส่เสื้อชั้นในที่เป็นโครงเหล็ก

3.ห้ามทำการเอกซเรย์สำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์หรือสงสัยตั้งครรภ์ หากไม่แน่ใจควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ