บริการตรวจมวลกระดูก

การตรวจเพาะเชื้ออุจจาระ

Stool Examination

เพื่อตรวจหาปรสิตที่อาศัยอยู่ในลำไส้หรืออวัยวะอื่นๆ ที่มีทางติดต่อกับลำไส้ และเป็นการตรวจหน้าที่ของระบบย่อยอาหารรวมถึงการดูดซึมอาหารและโรคอื่นๆ ดังต่อไปนี้

  • ลักษณะ ดูลักษณะเหลว ก้อน มีมูกหรือไม่ มีเลือดหรือไม่
  • สีของอุจาระ สีของอุจาระนอกจากจะเกิดจากลักษณะอาหารที่เรารับประทานเข้าไปยังเกิดจากน้ำดีที่หลั่งออกมาจากถุงน้ำดีและเลือดที่ออกในทางเดินอาหาร อุจาระสีขาวอาจจะเกิดจากท่อน้ำดีอุดตัน อุจาระสีดำรวมถึงมีเลือดออกในกระเพาะ อุจาระมีเลือดสดปนหมายถึงมีเลือดตั้งแต่ลำไส้ใหญ่
  • ดูไข่พยาธิจากกล้องจุลทรรศน์
  • ตรวจหาเลือดในอุจาระ บางครั้งเลือดที่ออกมีปริมาณน้อยไม่สามารถแยกด้วยตาเปล่าจึงต้องใช้ปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อตรวจหาเลือดในอุจาระถ้าให้ผลบวกแสดงว่าตลอดทางเดินอาหารมีเลือดออกซึ่งอาจจะเกิดจาก แผลในกระเพาะอาหาร มะเร็งทางเดินอาหาร ริดสีดวงทวารหนัก
StoolExamination3

ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างอุจจาระ

1.รับกระปุกเก็บตัวอย่างอุจจาระจากเจ้าหน้าที่

Stoolexl1

2.นำไม้ที่อยู่ในกระปุก ป้ายเนื้ออุจจาระที่ถ่ายใหม่ ประมาณเท่าปลายนิ้ว กรณีมีมูกเลือดควรเก็บตัวอย่างที่มีมูกเลือดมาด้วย

Stoolexl2

3.นำไม้ที่ป้ายเนื้ออุจจาระ ป้ายลงในกระปุกเก็บตัวอย่างทึบแสง แล้วปิดฝากระปุกให้สนิท

4.นำกระปุกเก็บตัวอย่างอุจจาระใส่ลงในถุงซิปพลาสติกให้เรียบร้อย

Stoolexl3

5.ตรวจสอบชื่อ-นามสกุลในสติ๊กเกอร์ให้ถูกต้องก่อนติดสติ๊กเกอร์ลงบนถุงซิป

Stoolexl4

5.นำส่งที่จุดรับตัวอย่างอุจจาระที่กำหนด

Stoolexl5