บริการตรวจสายตาอาชีวอนามัย

การทดสอบสายตาอาชีวอนามัย

Occupational Vision Test

การทดสอบนี้เป็นการวัดความสามารถในการมองทั้งระยะใกล้และระยะไกล ในเรื่องของความชัดในการมองภาพ 3 มิติ การแยกสี การตรวจลานสายตา เพื่อประเมินความสามารถในการมองเห็นว่าสายตาเหมาะสมกับงานที่ทำอยู่หรือไม่

.png

ขั้นตอนการทดสอบสายตาอาชีวอนามัย

1.แจ้งชื่อ-นามสกุลกับเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันข้อมูล และแจ้งลักษณะการทำงานให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เลือกใช้เอกสารการทดสอบที่เหมาะสมตามกลุ่มลักษณะงาน 

2.รับการทดสอบ โดยมองภาพในเครื่องทดสอบแล้วตอบคำถามจากเจ้าหน้าที่ตามรูปภาพที่ท่านมองเห็นภาพในเครื่องทดสอบ

คำแนะนำสำหรับการทดสอบสายตาอาชีวอนามัย

1.ควรพักสายตาและหลีกเลี่ยงการใช้สายตาเพ่งวัตถุเล็กๆ ก่อนการทดสอบ

2.หากใช้แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ในการทำงาน ควรใส่มาเข้าทดสอบด้วย เพื่อตรวจสอบว่าแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์นั้นมีความเหมาะสมกับสายตาหรือไม่