อบรมหลักสูตร”สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ” และ “อัพเดทกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานภายใต้ พ.ร.บ อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554”

        ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมหลักสูตร “สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ” และ “อัพเดทกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานภายใต้ พ.ร.บ อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554” โดยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานพระนคร ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ Excellent Hall ชั้น 1 บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ ได้รับเกียรติจากท่านปภาพร นิลพัฒน์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และคุณไพโรจน์ พันธคาร นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย สังกัดกองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และทีมงานบริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้

แชร์