อบรมหลักสูตร”มาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ”

        ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมหลักสูตร “มาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ” โดยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานพระนคร ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 จังหวัดสมุทรสาคร ในการนี้ ได้รับเกียรติจากท่านผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และพันจ่าตรีพิระ โชคบุญเจริญ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และคุณณัฐพงค์ ม้าเทศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และทีมงานบริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้

แชร์