โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ ร่วมสนับสนุนกีฬา E-Sport ในงาน MocMoc X SSRU Tournament 2023

     โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ ร่วมสนับสนุนกีฬา E-Sport ในงาน MocMoc X SSRU Tournament 2023 ณ หอประชุมชั้น 4 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2566 ภายในงานประกอบไปด้วยการแข่งขัน ROV FreeFire และการประกวด Cosplay มีกิจกรรมและของรางวัลต่างๆ มากมายภายในงานไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจาก Influencer และบูธกิจกรรมภายในงาน

แชร์