อบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน วันที่ 10 กรกฎาคม 2566”

    10 กรกฎาคม 2566 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมกับชมรมเครือข่ายความปลอดภัยพระนคร (ชมรม จป.พระนคร), หน่วยงานฝึกอบรม เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ และมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย จัดอบรม”หลักสูตรการสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ” ภายใต้การสนับสนุนจาก มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย โดยมี รศ. ดร.ประมุข โอศิริ อาจารย์ประจำวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยากรพิเศษ เป็นผู้ให้ความรู้ ณ ห้องประชุมนิคมWHA หนองแค จังหวัดสระบุรี
   ในการนี้ ได้รับเกียรติจากท่านพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีคุณพันธุ์สิทธิ์ ขลิบทอง กรรมการผู้จัดการ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ เป็นผู้สนับสนุนการจัดอบรม และท่านขนิษฐา มัจฉากล่ำ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

แชร์