อบรมหลักสูตร “การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ”

   10 กรกฎาคม 2566 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมกับชมรมเครือข่ายความปลอดภัยพระนคร (ชมรม จป.พระนคร), หน่วยงานฝึกอบรม เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ และมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย จัดอบรม”หลักสูตรการสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ” ภายใต้การสนับสนุนจาก มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย โดยมี รศ. ดร.ประมุข โอศิริ อาจารย์ประจำวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยากรพิเศษ เป็นผู้ให้ความรู้ ณ ห้องประชุมนิคมWHA หนองแค จังหวัดสระบุรี
    ในการนี้ ได้รับเกียรติจากท่านพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีคุณพันธุ์สิทธิ์ ขลิบทอง กรรมการผู้จัดการ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ เป็นผู้สนับสนุนการจัดอบรม และท่านขนิษฐา มัจฉากล่ำ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

แชร์