โครงการของขวัญปีใหม่จากกระทรวงแรงงานสู่แรงงานไทย

วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “โครงการของขวัญปีใหม่จากกระทรวงแรงงานสู่แรงงานไทย” โดยมี ท่านนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ และ ท่านนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรม หลักสูตร “การอบรมชี้แจงกฎหมายของกระทรวงแรงงาน” เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ณ โรงแรมโนโวเทล ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง มารีน่า เบย์ จังหวัดชลบุรี

การขับเคลื่อนกิจกรรมโดยความร่วมมือระหว่างศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต2 (ชลบุรี) ร่วมกับ ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานพระนคร และ บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ทั้งนี้ มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย และศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้