วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ ร่วมกับ คณะกรรมการชุมชนคุ้มเกล้าเจริญสุข ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานพระนคร และ บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม มอบข้าวสาร จำนวน ๖๐๐ ถุง ไข่ไก่ จำนวน ๓๐๐ แผง และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ที่พักอาศัยในชุมชนคุ้มเกล้าเจริญสุข (ซอยรังสิต-นครนายก ๔๐, ๔๒)  ณ อาคาร ๒๐ ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย