กิจกรรมอบรมปฐมนิเทศนักวิเคราะห์และที่ปรึกษาอาสา (วปษ.) รุ่นที่ 3

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖ คุณพันธุ์สิทธิ์ ขลิบทอง กรรมการผู้จัดการ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ ให้การต้อนรับคณะ WCNB รุ่นที่ 3 ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักวิเคราห์และที่ปรึกษาอาสา (วปษ.) หลักสูตรผู้นำการประกอบการ Wellness เพื่อการสร้างชาติ (นสช. Wellness) รุ่นที่ 3  ณ ห้อง ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๕ อาคาร ๒๐ ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย