อบรมหลักสูตร “การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ-โรคจากการทำงาน”

        วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ ชมรมเจ้าหน้าความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก, ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดกาญจนบุรี, ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยพระนคร (ชมรม จป.พระนคร), หน่วยงานฝึกอบรม เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด และศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ-โรคจากการทำงาน” และ จัดบริการตรวจสุขภาพด้านอาชีวอนามัยให้ผู้เข้าร่วมอบรม ภายใต้การสนับสนุนจาก มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย โดยมี รศ. ดร.ประมุข โอศิริ อาจารย์ประจำวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยากรพิเศษ เป็นผู้ให้ความรู้ ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท

แชร์