อบรมหลักสูตร “ผู้เฝ้าระวังไฟ” (Fire Watch Man)

       10 พฤษภาคม เนื่องในวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ ร่วมกับ ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานพระนคร (ชมรม จป. พระนคร)  และหน่วยงานฝึกอบรม เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จัดอบรมหลักสูตร “ผู้เฝ้าระวังไฟ” (Fire Watch Man) และ จัดบริการตรวจสุขภาพด้านอาชีวอนามัยให้ผู้เข้าร่วมอบรม ภายใต้การสนับสนุนจาก มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย ณ อาคาร 20 ปี

แชร์