โครงการ “ Bye Bye HIV “

        เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 คุณพันธุ์สิทธิ์ ขลิบทอง กรรมการผู้จัดการ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ พร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าพบปะหารือกับ Dr.Kim Huk-su ; Executive Secretary of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), served from 2000 – 2007. เพื่อรับฟังแนวทางการทำงาน และเป้าประสงค์ในการขับเคลื่อนโครงการ “ Bye Bye HIV “ ณ บริษัท RTAEnterprise จำกัด อาคารพหลโยธินเพลส

แชร์