การทดสอบสมรรถภาพกล้ามเนื้อ
Muscle Test

การทดสอบสมรรถภาพกล้ามเนื้อ​

Muscle Test

การทดสอบสมรรถภาพกล้ามเนื้อ เป็นการทดสอบเพื่อดูความแข็งแรงความคงทนของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการทำงาน  สำหรับงานที่ต้องใช้กำลังในการยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของ โดยการเข้าทดสอบในจุดนี้แนะนำให้ท่านทำการทดสอบตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ โดยมีรายละเอียดการตรวจดังนี้

.png

1.การทดสอบกล้ามเนื้อมือ ( Grip strength muscle )

1.1 ใช้มือข้างที่ถนัดถือเครื่องทดสอบ

1.2 กางแขนออกเล็กน้อยและกำมือให้เต็มแรง

2.การทดสอบกล้ามเนื้อขา ( Leg strength muscle )

2.1 ยืนบนที่วางเท้าของเครื่องทดสอบให้เต็มเท้า

2.2 ย่อเข่าเล็กน้อย โดยให้หลังและแขนตรง

2.3 ออกแรงเหยียดขาให้เต็มที่

3.การทดสอบกล้ามเนื้อหลัง ( Back strength muscle )

3.1 ยืนบนที่วางเท้าของเครื่องทดสอบให้เต็มเท้า

3.2 ก้มตัวลง โดยให้แขนและขาตรง

3.3 ออกแรงดึงหลังให้เต็มที่

คำแนะนำสำหรับการทดสอบสมรรถภาพกล้ามเนื้อ

1.แนะนำให้ท่านทำการทดสอบสมรรถภาพกล้ามเนื้อก่อนเจาะเลือด กรณีเจาะเลือดก่อนแล้วแนะนำให้ท่านเข้ารับการตรวจที่จุดอื่นๆ ให้ครบ ก่อนที่จะเข้าทดสอบจุดนี้เพื่อป้องกันการเกิดรอยช้ำจากการมีเลือดออกที่ชั้นใต้ผิวหนัง

2.สำหรับผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ ผู้ที่มีอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อที่ต้องทดสอบ เช่น กล้ามเนื้อแขน ขา และกล้ามเนื้อบริเวณหลัง ผู้ที่อยู่ในระยะหลังผ่าตัด 3 เดือน ท่านควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนทำการทดสอบ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ