พยาบาลวิชาชีพ

ตำแหน่งงาน

พยาบาลวิชาชีพ

เพศ

ชาย-หญิง

จำนวน

4 อัตรา

อายุ

25 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (มีใบประกอบวิชาชีพ)  
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 1-2 ปี ขึ้นไป

รายละเอียดงาน

 • ปฏิบัติการพยาบาลตามหลักวิชาการและจริยธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่มุ่งหวังและสอดคล้องกับ พรบ.วิชาชีพพยาบาลและนโยบายขององค์กร
 • บันทึกข้อมูลทางการพยาบาลและสรุปรายงานตามที่ได้รับมอบหมายหรือหัวข้ออื่น ๆ ตามมาตรฐาน
 • ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามสถานประกอบการต่าง ๆ
 • ควบคุมการจัดการด้านการพยาบาล และงานบริการ

อัตราเงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง

สวัสดิการที่จะได้รับ

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุหมู่
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือต่าง ๆ
 • เบี้ยขยัน / โบนัสประจำปี

สมัครงานตำแหน่งนี้

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.