เจ้าหน้าที่การเงิน

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่การเงิน

เพศ

หญิง

จำนวน

2 อัตรา

อายุ

25-30 ปี

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับ ปวช, ปวส, และปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือการเงิน
 • สามารถใช้งานระบบ Microsoft Office และ Express ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

รายละเอียดงาน

 • รับเงินและเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
 • นำฝากและเก็บรักษาเงิน
 • บันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย
 • จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
 • ออกใบเสร็จ, ใบสำคัญจ่าย, ใบหัก ณ ที่จ่าย, และอื่นๆ
 • ทำทะเบียนควบคุมเอกสาร
 • หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราเงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง

สวัสดิการที่จะได้รับ

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุหมู่
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือต่าง ๆ
 • เบี้ยขยัน / โบนัสประจำปี

สมัครงานตำแหน่งนี้

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.