เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารและระบบคุณภาพ ISO

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารและระบบคุณภาพ ISO

เพศ

ชาย-หญิง

จำนวน

1 อัตรา

อายุ

อายุ 25 – 35 ปี

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เคยมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านระบบควบคุมคุณภาพ ISO มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ด้านสุขภาพและด้านการแพทย์
 • มีทักษะการสื่อสาร การวิเคราะห์เรื่องต่าง ๆ การประเมิน การเขียนรายงาน และการนำเสนอได้เป็นอย่างดี
 • มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดงาน

 • วางแผนงานด้านระบบคุณภาพภายในองค์กร
 • ดูแลและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพทั้งองค์กร
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด
 • ประสานงานติดตามงาน และวิเคราะห์งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ (ISO)
 • ประสานงานในการตรวจประเมินผลภายใน
 • ติดต่อประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ (ISO)
 • จัดอบรม/ประสานงานการอบรมที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ (ISO)

อัตราเงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง

สวัสดิการที่จะได้รับ

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุหมู่
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือต่าง ๆ
 • เบี้ยขยัน / โบนัสประจำปี

สมัครงานตำแหน่งนี้

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.