การทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน
Screening Audiometry

การทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน

Screening Audiometry

การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินว่าลดลงหรือไม่ โดยทดสอบการได้ยินเสียง ณ ความถี่ต่างๆ ตั้งแต่ระดับความถี่เสียงต่ำ เช่น เสียงสนทนา จนถึงระดับความถี่เสียงสูง เช่น เสียงเครื่องจักร เป็นต้น

.png

ขั้นตอนการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน

1.แจ้งชื่อ-นามสกุลกับเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันข้อมูล (หากมีอาการผิดปกติ เช่น เป็นหวัด หูอื้อ โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ)

2.สวมหูฟังให้แนบสนิท โดยหูฟังสีแดงอยู่ฝั่งหูขวา และหูฟังสีน้ำเงินอยู่ฝั่งหูซ้าย

3.เจ้าหน้าที่จะปล่อยสัญญาณเสียงให้ท่านได้ยิน และลดระดับเสียงลงเรื่อยๆ เพื่อหาระดับเสียงที่เบาที่สุดที่สามารถได้ยิน

4.กดปุ่มทดสอบทุกครั้งที่ได้ยินเสียง แม้เสียงที่ได้ยินจะเบามาก