บริการตรวจการทำงานหัวใจ

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

Electrocardiogram: EKG

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ทำให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับหัวใจหลายประการ ได้แก่ จังหวะการเต้นของหัวใจ  ความสม่ำเสมอของการเต้นของหัวใจ การนำไฟฟ้า หัวใจโต กล้ามเนื้อหัวใจตาย กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือความผิดปกติของระดับเกลือแร่บางชนิดในร่างกาย  การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แนะนำตรวจในกรณีที่อายุ 35 ปีขึ้นไป หรือผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ เช่น ไขมันในเส้นเลือดสูง โรคเบาหวาน สูบบุหรี่ หรือผู้ทำงานบนที่สูงและในที่อับอากาศ หากตรวจพบความผิดปกติควรพบแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางโรคหัวใจ เพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม 

.png

ขั้นตอนการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

1.แจ้งชื่อ-นามสกุลกับเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันข้อมูล

2.ถอดเครื่องประดับหรือวัตถุที่เป็นโลหะออกจากร่างกายก่อนเข้ารับการตรวจ

3.เข้ารับการตรวจ และปฎิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

คำแนะนำสำหรับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

1.ควรสวมเสื้อผ้าที่สามารถถอดหรือเปิดบริเวณหน้าอกได้ง่ายเพื่อความสะดวกในการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

2.หากมีอุปกรณ์ช่วยการทำงานของหัวใจ กรุณาแจ้งข้อมูลดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

3.หลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย หรือกิจกรรมที่อาจส่งผลต่อการเต้นของหัวใจ

4.ถอดเครื่องประดับและวัตถุที่เป็นโลหะทุกชนิดออกจากร่างกาย

5.ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด