บริการตรวจมวลกระดูก

การตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก

Bone Mineral Density : BMD
2 1

ขั้นตอนการตรวจ

1.แจ้งชื่อ-นามสกุลกับเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันข้อมูล

2.ถอดเครื่องประดับที่เป็นโลหะ เช่น นาฬิกา แหวน

3.วางข้อมือข้างที่ไม่ถนัดบนเครื่องตรวจ และปฎิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

4.รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่

คำแนะนำสำหรับการตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก

แนะนำงดการทดสอบสำหรับผู้ที่กำลังตั้งครรภ์หรือสงสัยตั้งครรภ์ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสรังสี