บริการตรวจมวลกระดูก

การเจาะเลือด

Blood Collection
.png

ขั้นตอนการเจาะเลือด

1.แจ้งชื่อ-นามสกุลกับเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันข้อมูล

2.รับการเจาะเลือด

3.พับแขนข้างที่เจาะเลือดไว้ประมาณ 3-5 นาที เพื่อให้เลือดหยุดไหล

คำแนะนำสำหรับการเจาะเลือด

1.กรณีตรวจระดับน้ำตาลในเลือดควรงดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)

2.กรณีตรวจไขมันในเลือด ควรงดอาหารอย่างน้อย 12 ชั่วโมง (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย) และงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนการเจาะเลือด

2.แนะนำให้ใช้แขนช้างที่ไม่ถนัดในการเจาะเลือด

3.ควรสวมเสื้อผ้าที่พับแขนเสื้อได้ง่าย เพื่อสะดวกในการเจาะเลือด

4.หลังการเจาะเลือด ควรกดสำลีบริเวรณที่เจาะเลือดประมาณ 5 นาที เพื่อให้เลือดหยุดไหล ไม่นวดคลึงบริเวณแขนที่เจาะเลือด เพราะจะทำให้เส้นเลือดแตกและเป็นรอยช้ำได้ หากเกิดรอยช้ำจะสามารถหายเองใน 1-2 สัปดาห์