กิจกรรมอบรมหลักสูตร “การยศาสตร์เพื่อความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบการและการใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ รอบที่ 2” วันที่ 9 พฤษภาคม 2567

การยศาสตร์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 1

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การยศาสตร์เพื่อคว […]

กิจกรรมอบรมหลักสูตร”เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” วันที่ 29-30 เมษายน 2567 ณ อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย

อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน 3

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมหลักสูตร”เจ้าหน้าที่ความปลอ […]

กิจกรรมอบรมหลักสูตร “การยศาสตร์เพื่อความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบการและการใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์” วันที่ 27 เมษายน 2567

อบรมหลักสูตรการยศาสตร์

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การยศาสตร์เพื่อคว […]