พ.ศ. 2545 – 2550

  • บริษัท ซีเมด เทคโนโลยี แอนด์ รีเสิร์ช จำกัดโดยจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2545 เริ่มต้นจากธุรกิจด้านห้องปฏิบัติการ (Lab) ในโรงพยาบาล ในชื่อ และเปลี่ยนเป็น บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 (ถึงปัจจุบัน)

  • ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile check up) ด้านอาชีวอนามัย ในสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ (ถึงปัจจุบัน)