โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ ร่วมสนับสนุนกีฬา E-Sport ในงาน ROV E-Sport SBAC-NBU x MOCMOC TV 2024 ณ หอประชุมเอราวัณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่

โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ ร่วมสนับสนุนกีฬา E-Sport ในงาน ROV E-Sport SBAC-NBU x MOCMOC TV 2024 ณ หอประชุมเอราวัณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ภายในงานประกอบไปด้วยการแข่งขัน ROV การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การศึกษาไทยกับ E-Sport” และหัวข้อ “E-Sport ในอนาคต” มีกิจกรรมและของรางวัลต่างๆ มากมายและบูธกิจกรรมภายในงาน

แชร์