อบรมหลักสูตร “STAR STEMS : SMART TRAINER PROJECT Season 2 #6”

ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตร   STAR STEMS : SMART TRAINER PROJECT Season 2 Group 6
          หลักสูตรพัฒนาวิทยากรต้นแบบ ขับเคลื่อน “การสร้างนวัตกรรมทางปัญญา และสร้างบุคลากรต้นแบบ” โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กมธ.อววน.) วุฒิสภา
          เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 เพื่อต่อยอดการเป็นวิทยากรต้นแบบด้านการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางปัญญา และวิทยากรจิตอาสา นำโดย ท่านอาจารย์ พลเอก ดร.พหล สง่าเนตร ผู้คิดค้นหลักการ STAR STEMS, คณะวิทยากรชั้นนำระดับประเทศโดย พันเอกพิเศษ ดร.ก้อง ไชยณรงค์, พลตรี นเรศฐากูล โกรา, รองศาสตราจารย์ ดร.นิยารินทร์ สกุลภัทร์เตชิน พร้อมคณะทำงานในคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กมธ.อววน.) วุฒิสภา ประกอบด้วย พลโท ดร.กิตติ คงสมบัติ, พลโท สมเกียรติ สัมพันธ์ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 5 อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย และSTAR STEMS K.M.C. 1 & 2 อาคารซีเมด เพอร์เฟค

แชร์