อบรมหลักสูตร”แนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ”

        ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมหลักสูตรแนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ (Health Risk Assessment: HRA)) โดยศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ และมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย ร่วมกับ หน่วยงานฝึกอบรมบริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 5 อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 30 ราย จากสถานประกอบการกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ
      ในการนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ณัฐพงศ์ แหละหมัน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรบรรยาย

แชร์