อบรมหลักสูตร”การคำนวนจุดคุ้มทุน กำไร ขาดทุน ด้วย Business Model Canvas (BMC)”

    คณะวิทยากร STAR STEMS : SMART TRAINER SS1 นำโดย วิทยากร กลุ่มที่ 1 จัดอบรมหลักสูตร การคำนวนจุดคุ้มทุน กำไร ขาดทุน ด้วย Business Model Canvas (BMC) ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นให้แก่ผู้ที่สนใจ มีวิทยากรผู้ให้ความรู้ ได้แก่ ดร.สมฤกษ์ การวิวัฒน์, อ.สมบัติ คมสัน และอ.รัตน์ธาริณี โสภาวศิน ด้วยบรรยากาศอบอุ่น และได้รับความรู้ พร้อมแชร์ประสบการณ์ตรงจาก คุณพันธุ์สิทธิ์ ขลิบทอง กรรมการผู้จัดการ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ เป็นตัวแทนคณะทำงาน “นวัตกรรมทางปัญญาฯ”
    นอกจากนี้ยังมีวิทยากร กลุ่มที่ 3 อ.วี นำทีมเข้าร่วมพูดคุยธุรกิจ Business talk ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยนำเข้าจากต่างประเทศ ร่วมหารือความร่วมมือทางธุรกิจ และการต่อยอดของผลิตภัณฑ์ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการอบรม หรือการพูดคุยด้านธุรกิจ เรายินดีต้อนรับวิทยากรจาก โครงการ STAR STEMS : SMART TRAINER ทุกท่าน

แชร์