อบรมหลักสูตร “หลักสูตรกฎหมายภายใต้ พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานต้องรู้”

       ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ และมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย ร่วมกับ หน่วยงานฝึกอบรมบริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่สถานประกอบการ รุ่นที่ 2 “อบรมหลักสูตรกฎหมายภายใต้ พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานต้องรู้” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 5 อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 30 ราย จากสถานประกอบการกว่า 30 แห่งทั่วประเทศ
        ในการนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์วิเชียร สังเกิด และอาจารย์ดารี อารีชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เป็นวิทยากรบรรยาย
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลพิเศษในกิจกรรม ประกอบด้วย
🎁รางวัลเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 รางวัล
1.คุณอภิญญา เกตุรัตน์ บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จำกัด (มหาชน)
🎁รางวัลปากกาที่ระลึกโรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ จำนวน 3 รางวัล
1.คุณอภิสรา มั่นงิ้วงาม บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)
2.คุณสุชาดา บุญสุข บริษัท สปอร์ต ไลฟ์สไตล์ แล็บ จำกัด
3.คุณอดิเทพ สมบัติหลาย บริษัท สินธุ แอนด์ คิว.พี.เอส จำกัด

แชร์