การตรวจสุขภาพประจำปี (Annual Health Check-up)

01 1 scaled

 

  • ข้อดีของการตรวจสุขภาพประจำปี

ปัจจุบันพบว่าความเสี่ยงต่อสุขภาพเกิดขึ้นรอบตัวจากหลายปัจจัย ทั้งมลพิษจากสภาพแวดล้อม ฝุ่นควัน สารเคมีปนเปื้อน ความเครียด พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม พันธุกรรม และอายุที่เพิ่มขึ้น  ล้วนเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยและโรคร้าย  การตรวจสุขภาพประจำปีจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้รู้สภาวะของร่างกาย สามารถพบความผิดปกติ หรือความเสี่ยงต่อโรคร้ายได้ก่อนที่จะมีอาการ หรือรู้ก่อนถึงระยะของโรคที่ยากต่อการรักษา

  • การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพประจำปี

1. พักผ่อนให้เพียงพอ

ควรนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย 6 – 8 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ เนื่องจากมีผลต่อความดันโลหิต และการเต้นของหัวใจ

2. งดอาหารและเครื่องดื่ม

– กรณีตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ควรงดรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8 ชั่วโมง (สามารถจิบน้ำเปล่าได้)  

– กรณีตรวจระดับไขมันในเลือด ควรงดรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 12 ชั่วโมง (สามารถจิบน้ำเปล่าได้)

– ควรงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ 

– หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มชูกำลัง ชา กาแฟ และงดการสูบบุหรี่ ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ เนื่องจากที่มีผลต่อค่าความดันโลหิต

3. เตรียมข้อมูลสุขภาพ

หากมีอาการเจ็บป่วย สัมผัสสารเคมีอันตราย มีอาการผิดปกติในร่างกายและมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ  ควรแจ้งแพทย์ให้ทราบ  หากท่านมีผลตรวจสุขภาพหรือประวัติการรักษา ควรนำมาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทย์ 

4. หากตั้งครรภ์ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ

หากตั้งครรภ์หรือสงสัยว่ากำลังตั้งครรภ์ จำเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทำการตรวจสุขภาพ เนื่องจากในบางโปรแกรมตรวจอาจมีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ได้ เช่น การเอกซเรย์ทรวงอก การทอสอบสมรรถภาพกล้ามเนื้อ หรือการทดสอบสมรรถภาพปอด เป็นต้น

5. สวมเสื้อผ้าที่สะดวกในการตรวจร่างกาย

ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่สบายไม่รัดแน่นเกินไป เช่น กรณีมีการวัดความดันหรือเจาะเลือด ควรสมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการพับแขนเสื้อ กรณีเอกซเรย์ทรวงอก สุภาพสตรีควรหลีกเลี่ยงการสวมชุดชั้นในที่เป็นโครงเหล็กเพื่อป้องกันการบังรอยโรค

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

โทร 0-2199-2111 ต่อ 161 แผนกการตลาด

หรือ 081-358-6493 (คุณอ้น), 086-368-5317 (คุณไอซ์)

อีเมล : info@semed.co.th

Line : @semed

Facebook : SEMed living care hospital

แชร์