ข่าวประชาสัมพันธ์

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

ตรวจสุขภาพก่อนทำศัลยกรรม: เตรียมความพร้อม ก่อนเป็นคนใหม่
อาหาร
ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน 03
ตรวจคัดกรองวัณโรค ป้องกันการแพร่กระจายรักษาได้ทันที มั่นใจในสุขภาพ

21st Anniversary Celebrations

SEMed Alliance Group
"เราไม่เคยหยุดนิ่ง เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน"

โรงพยาบาลซีเมดลีฟวิ่งแคร์

 

ผู้ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป และตรวจสุขภาพด้านอาชีวเวชศาสตร์ สามารถ ให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่

(Mobile Check up) แก่สถานประกอบการ หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ

ต้องการสอบถามข้อมูล หรือนัดหมายบริการ ติดต่อ 

Call Center 

02-199-2111 หรือ