พิษภัยของวัสดุกัมมันตรังสีจากสถานการณ์ โคบอลต์-60 ถึง ซีเซียม-137

28 เมษายน 66 scaled

เนื่องในวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ ร่วมกับ บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด และภาคีเครือข่ายชมรมความปลอดภัยในการทำงานพระนคร ขอเชิญ จป.วิชาชีพ และผู้ที่ปฏิบัติงานด้านรังสี ร่วมเสวนา

ร่วมเสวนาและตรวจสุขภาพ : วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
พร้อมรับสิทธิตรวจสุขภาพ สำหรับผู้ลงทะเบียนร่วมเสวนา จำนวน 50 ท่าน เท่านั้น
– ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
– ให้คำปรึกษาและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

โดยแบ่งรอบตรวจออกเป็น 4 รอบ ดังนี้
รอบที่1 : 08.30 – 09.30 น. 15 ท่าน
รอบที่2 : 09.30 – 10.30 น. 15 ท่าน
รอบที่3 : 10.30 – 11.30 น. 15 ท่าน
รอบที่4 : 11.30 – 12.00 น. 5 ท่าน

สถานที่ตรวจสุขภาพ : โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ เวลา 08.00-12.00 น.
สถานที่เสวนา : ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 5 อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย เวลา 13.00-16.00 น.
แผนที่เดินทาง : https://goo.gl/maps/SmHLJ9bBwrEG1FBh7

เงื่อนไขผู้เข้าร่วมเสวนา
– จป.วิชาชีพ 1 ท่าน / บริษัทที่มีลูกจ้าง 100 คนขึ้นไป
– สงวนสิทธิสำหรับผู้มีความประสงค์รับการตรวจ
สุขภาพ และร่วมเสวนา ทางรพ. ขออนุญาตเก็บค่ามัดจำ 500 บาท (ได้รับคืนในวันเสวนา)

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป หรือจนกว่าสิทธิเต็ม
ลิงค์สมัคร : https://shorturl.asia/9XKFE