พิธียกเสาเอกอาคารที่พักอาศัย SEMed Resident

     อาคารส่วนต่อขยายศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ อาคารที่พักอาศัย SEMed Resident การออกแบบและก่อสร้างโดยยึดหลักคิดการสร้างองค์กรสุขสภาพ (Wellness & Healthcare) เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงาน และรองรับส่วนขยายด้านการตรวจสุขภาพ โดยถือฤกษ์ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 12.30 – 14.00 น.
     ในการประกอบพิธียกเสาเอก ได้รับความเมตตาจากพระครูสิทธิไชยบดี (พราหมณ์ยศ โกมลเวทิน) และพระมหาบุญใหล ญาณวีโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมูลจินดารามในการนี้ใคร่ขอขอบพระคุณ พลโทสมเกียรติ สัมพันธ์ เลขานุการคณะทำงาน กมธ.อววน.,พันเอกพิเศษ ก้อง ไชยณรงค์, คุณนันทวัฒน์ อ้นนารี ,ดร.รุจน์ เฉลยไตร กรรมการบริหาร บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด และตลอดจนแขกผู้มีเกีย

แชร์