อบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร วันที่ 14-15 กันยายน 2566”

        ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมหลักสูตร”เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร” โดยศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ และมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย ร่วมกับ หน่วยงานฝึกอบรมบริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2566 ณ ห้อง STAR STEMS K.M.C.2 อาคารซีเมด เพอร์เฟค
        ในการนี้ ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์วิษณุ ประสงค์เงิน และท่านอาจารย์วิชิต เอื้อสมานจิ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และทีมงานบริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้

แชร์