รพ.ซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ จัดพิธียกเสาเอก อาคารซีเมด เพอร์เฟค รองรับการบริหารจัดการด้านยานยนต์ฯ และศูนย์สาธิตฝึกปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน

         วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ ประกอบพิธียกเสาเอก “อาคารซีเมด เพอร์เฟค ; SEMed  Perfect “ เป็นอาคารประกอบของ SEMed Alliance Group  สำหรับบริหารจัดการด้านยานยนต์ ระบบขนส่ง งานซ่อมบำรุง และศูนย์สาธิตฝึกปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งมีความพร้อมดูแลการจัดหลักสูตรต่างๆ ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อสนับสนุนหน่วยงานฝึกอบรม เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง และภาคีเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน ชมรม จป.พระนคร และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคม

แชร์