เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี

เพศ

ชาย-หญิง

จำนวน

2 อัตรา

อายุ

23-35 ปี

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับ ปวช, ปวส, และปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือการเงิน
 • สามารถใช้งานระบบ Microsoft Office และ Express ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

รายละเอียดงาน

 • ทำการจ่ายเช็คเมื่อได้รับ P/O จากฝ่ายจัดซื้อพร้อมดูรายละเอียดในการเดินบัญชีก่อนทำเช็ค
 • รับวางบิล เพื่อทำการตั้งเจ้าหนี้ของบริษัท เพื่อทราบยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก เจ้าหนี้แต่ละราย
 • รับเคลียร์เงินทดลองจ่ายของบริษัทที่สั่งจ่ายเช็คในการเบิกจ่ายแต่ละรายการ
 • ทำรายการนำส่ง ภ.ง.ด.1,3,53 และ ภ.พ.30 ในแต่ละเดือน เพื่อตรวจสอบพร้อมออกเช็ค
 • ออกใบแจ้งหนี้ วางบิล ใบเสร็จรับเงิน
 • ติดต่อกับลูกหนี้ของบริษัท เพื่อตามเก็บค่าบริการ
 • จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชี
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อัตราเงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง

สวัสดิการที่จะได้รับ

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุหมู่
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือต่าง ๆ
 • เบี้ยขยัน / โบนัสประจำปี

สมัครงานตำแหน่งนี้

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.