การอบรมหลักสูตร “ผู้เฝ้าระวังไฟ” (Fire Watch Man)

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ คุณพันสิทธุ์ ขลิบทอง ประธานมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้เฝ้าระวังไฟ” (Fire Watch Man) โดยมี คุณฉัฐวัฒน์ วุฒิพงศ์ภรณ์ วิทยากรพิเศษ เป็นผู้ให้ความรู้ นอกจากนี้ทางมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย ยังได้มอบเงินสนับสนุนสำหรับซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ  ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๕ อาคาร ๒๐ ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย

กิจกรรมครั้งนี้จัดโดย ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน พระนคร (ชมรม จป.พระนคร) ร่วมกับ หน่วยงานฝึกอบรม เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง และ บริษัท แอนตี้ไฟร์ จำกัด ภายใต้การสนับสนุนจาก มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย