โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคเบาหวาน

โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวาน 02

ราคา 1,100 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายการตรวจสุขภาพ ดังนี้
 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
 • เอกซเรย์ทรวงอก (ระบบดิจิตัล) (Chest X-Ray Digital)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
 • ตรวจระดับไขมันดีในเลือด (HDL)
 • ตรวจระดับไขมันไม่ดีในเลือด (LDL)
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (SGOT)
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (SGPT)
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด (CRP)
 • ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย (Vital Signs)
 • รายงานผลการตรวจสุขภาพ
 
รายละเอียดบริการเพิ่มเติม
 1. เนื่องจากมีรายการตรวจประเมินระดับน้ำตาลในเลือด แนะนำงดอาหารและเครื่องดื่มก่อนเจาะเลือดอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนเจาะเลือด (สามารถจิบน้ำเปล่าได้)
 2. รอรับผลตรวจ 1-2 ชั่วโมง
 3. รับผลตรวจและใบรับรองแพทย์ด้วยตนเองหรือรับทางอีเมล (ไม่มีมีค่าใช้จ่าย)
 4. กรณีขอรับเอกสารทางไปรษณีย์ มีค่าบริการ 100 บาท
 5. กรณีขอใบรับรองแพทย์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 150 บาท
 6. ใบเสร็จยืนยันการชำระ สามารถรอรับได้ภายหลังการตรวจ
สอบถามเพิ่มเติม
🏥  ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย
        โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์
เปิดบริการ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 17:00 น.
📞02-199-2111 ต่อ 0    
📞081-358-6493 (คุณอ้น)
📞086-368-5317 (คุณไอซ์)

ส่งข้อความเพื่อจองแพ็คเกจนี้!

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  แชร์