โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

โปรแกรมตรวจสุขภาพทำงานที่อับอากาศ 01

ตรวจสุขภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ราคา 1,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายการตรวจสุขภาพ ดังนี้
 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
 • เอกซเรย์ทรวงอก (ระบบดิจิตัล) (Chest X-Ray Digital)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นด้านอาชีวอนามัย (Occ Vision Test)
 • ทดสอบสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย (Vital Signs)
 • ใบรับรองแพทย์สำหรับปฎิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ
 • รายงานผลการตรวจสุขภาพ
 
ข้อกำหนดสำหรับปฎิบัติงานในที่อับอากาศ
 • ดัชนีมวลกาย (Body mass index) สามารถปฎิบัติงานในที่อับอากาศได้ เมื่อมีค่าไม่เกิน 35 กิโลกรัม/เมตร2
 • ความดันโลหิต (Blood pressure) สามารถปฎิบัติงานในที่อับอากาศได้ เมื่อมีระดับไม่เกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท
 • อัตราเร็วชีพจร (Pulse rate) สามารถปฎิบัติงานในที่อับอากาศได้ เมื่ออยู่ในช่วง 60 – 100 ครั้ง/นาที หรือ 40 – 59 ครั้ง/นาที ร่วมกับคลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติ (Sinus bradycardia) หรือ 101 – 120 ครั้ง/นาที ร่วมกับคลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติ (Sinus tachycardia)
 • คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram) ให้แพทย์เป็นผู้พิจารณาว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจลักษณะใดบ้างที่สามารถให้ทำงานในที่อับอากาศได้ หรือไม่สามารถให้ทำงานในที่อับกาศได้
 • ภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray) ให้แพทย์เป็นผู้พิจารณาว่าผลภาพรังสีทรวงอกลักษณะใดบ้างที่สามารถทำงานในที่อับอากาศได้ หรือไม่สามารถให้ทำงานในที่อับอากาศได้
 • ทดสอบสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมตรีย์ (Spirometry) ให้ทำการตรวจและแปลผลโดยใช้เกณฑ์ของสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ฉบับปี พ.ศ. 2545 ผลการตรวจที่สามารถปฎิบัติงานในที่อับอากาศได้คือ ผลตรวจปกติ (Normal) หรือ จำกัดการขยายตัวเล็กน้อย (Mild restriction) หรือ อุดกั้นเล็กน้อย ( Mild obstruction)
 •   ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete blood count) สามารถปฎิบัติงานในที่อับอากาศได้ เมื่อฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) มีระดับตั้งแต่ 10 กรัม/เดซิลิตร ขึ้นไป และ ความเข้มข้นเลือด (Hematocrit) มีระดับตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป และ เกล็ดเลือด (Platelet) มีระดับตั้งแต่ 100,000 เซลล์/มิลลิเมตร3 ขึ้นไป
 • สมรรถภาพการมองเห็นระยะไกล (Far vision test) สามารถให้ทำงานในที่อับอากาศได้ เมื่อความสามารถการมองเห็นระยะไกลเมื่อมองด้วยสองตาที่ดีที่สุดหลังจากทำการแก้ไขแล้วอยู่ที่ระดับ 20/40 ฟุต (6/12 เมตร) หรือดีกว่า
 • สมรรถภาพการได้ยิน (Hearing ability) สามารถปฎิบัติงานในที่อับอากาศได้ เมื่อผู้เข้ารับการตรวจสามารถได้ยินเสียงพูดและสื่อสารโต้ตอบกับแพทย์ผู้ตรวจได้เข้าใจดี
 
รายละเอียดบริการเพิ่มเติม
 1. เหมาะสำหรับผู้ที่ปฎิบัติงานในพื้นที่อับอากาศหรือต้องการเอกสารรับรองการปฎิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ
 2. เนื่องจากมีรายการตรวจประเมินระดับน้ำตาลในเลือด แนะนำงดอาหารและเครื่องดื่มก่อนเจาะเลือดอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนเจาะเลือด (สามารถจิบน้ำเปล่าได้)
 3. รอรับผลตรวจ 2-3 ชั่วโมง
 4. รับผลตรวจและใบรับรองแพทย์ด้วยตนเองหรือรับทางอีเมล (ไม่มีมีค่าใช้จ่าย)
 5. กรณีขอรับเอกสารทางไปรษณีย์ มีค่าบริการ 100 บาท
 6. ใบเสร็จยืนยันการชำระ สามารถรอรับได้ภายหลังการตรวจ
สอบถามเพิ่มเติม
🏥  ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย
        โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์
เปิดบริการ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 17:00 น.
📞02-199-2111 ต่อ 0    
📞081-358-6493 (คุณอ้น)
📞086-368-5317 (คุณไอซ์)

ส่งข้อความเพื่อจองแพ็คเกจนี้!

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  แชร์