เครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน ร่วมกับ รพ.ซีเมดลีฟวิ่งแคร์ จัดอบรมบทบาทเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในกฎหมายฉบับใหม่

วันที่ 24 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ ให้การต้อนรับผู้แทนจากสถานประกอบการต่างๆ กว่า 100 ท่าน เข้าร่วมอบรมเผยแพร่ความรู้ในหัวข้อ “บทบาทเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพในกฎหมายฉบับใหม่” ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษ โดยท่านนรินทร์ บุญพร้อม อดีตผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  ณ  ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๕ อาคาร ๒๐ ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย