อบรมหลักสูตร “วิทยากรสอนหลักสูตรโรคจากการประกอบอาชีพ”

วันที่ ๒๓ และ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ คุณพันธุ์สิทธิ์ ขลิบทอง กรรมการผู้จัดการ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ และประธานมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “วิทยากรสอนหลักสูตรโรคจากการประกอบอาชีพ” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๕ อาคาร ๒๐ ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย

ได้รับเกียรติจากท่านศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม, คุณณรงค์ฤทธิ์ ไล้ฉิม ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๑, คุณขนิษฐา กองเงิน ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๑๒ และ รศ. ดร.ประมุข โอศิริ อาจารย์ประจำวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติร่วมงานอบรม 

กิจกรรมอบรมครั้งนี้

เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๑๒ (มีนบุรี) ร่วมกับ ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานพระนคร และ หน่วยงานฝึกอบรม บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด เพื่อเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพในสถานประกอบการ ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ และมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม ครั้งนี้