ทำบุญในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์

       เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ บจก.ซีเมด เทคโนโลยี แอนด์ รีเสิร์ช (ชื่อเดิม) ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นับเป็นก้าวแรกที่เริ่มต้นธุรกิจด้านห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในโรงพยาบาล
      องค์กรเติบโตบนเส้นทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในวันนี้ (๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕) เป็นวันครบรอบปีที่ ๒๐ ของศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ จัดพิธีเบิกเนตรอัญเชิญพระสยามเทวาธิราชประดิษฐาน และทำบุญเลี้ยงพระเพล โดยมีพราหมณ์ปกรณ์ วุฒิพราหมณ์ จากเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง เป็นเจ้าพิธีดำเนินการ และท่านพระมหาบุญใหลญาณวีโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมูลจินดาราม นำคณะสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

แชร์