กิจกรรมอบรม NICE TO MEET YOU (อบรม วปษ. รุ่นที่ 1 & 2)

วันที่ 17 กันยายน 2565 คุณพันธุ์สิทธิ์ ขลิบทอง กรรมการผู้จัดการ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ ให้การต้อนรับคณะ WCNB รุ่นที่ 1 & 2 ในกิจกรรมอบรม NICE TO MEET YOU (อบรม วปษ. รุ่นที่ 1 & 2) และกิจกรรม Workshop : Role Play วปษ.มืออาชีพ เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในธุรกิจ Wellness ณ ห้อง ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๕ อาคาร ๒๐ ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย