STAR STEMS Transformation Seminar (STST) วันที่ 28 มกราคม 2567

ในวันที่ 28 มกราคม 2567 ที่ผ่านมาการสัมมนา STAR STEMS ได้นำเสนอประสบการณ์การเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อผู้เรียนที่หลากหลายและกระตือรือร้นที่จะขยายขอบเขตการเรียนรู้ของพวกเขา
ดร.วสุได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการพูดในที่สาธารณะอย่างลึกซึ้ง ในขณะที่อาจารย์ศิริรัตน์ได้สอนเกี่ยวกับการใช้สื่อในยุคดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์
การสัมมนายังได้พูดถึงแบบจำลองเศรษฐกิจ BCG ที่สนับสนุนนวัตกรรมที่ยั่งยืน และบทบาทสำคัญของการให้คะแนนการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรม
ผู้เข้าร่วมได้จากไปพร้อมกับความรู้และความหลงใหลที่จะนำความรู้เหล่านั้นไปใช้ในทางปฏิบัติ ซึ่งเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราในการเสริมสร้างชุมชนที่เรียนรู้ได้ต่อเนื่อง
เข้าร่วมการเดินทางแห่งการค้นพบและความเป็นเลิศกับเรา — ชุมชน STAR STEMS รอคุณอยู่

แชร์