โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับทุกช่วงวัย

2 รายการ 01 scaled

Program 1 ราคา 1,900 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายการตรวจสุขภาพ ดังนี้
 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
 2. เอกซเรย์ทรวงอก (ระบบดิจิตัล) (Chest X-Ray Digital)
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 4. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urinalysis)
 5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 6. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol) / (Triglyceride)
 7. ตรวจระดับไขมันดีในเลือด (HDL)
 8. ตรวจระดับไขมันไม่ดีในเลือด (LDL)
 9. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (SGOT) / (SGPT)
 10. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase)
 11. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (BUN) / (Creatinine)
 12. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid)
 13. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

Program 2 ราคา 2,200 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายการตรวจสุขภาพ ดังนี้
 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
 2. เอกซเรย์ทรวงอก (ระบบดิจิตัล) (Chest X-Ray Digital)
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 4. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urinalysis)
 5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 6. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol) / (Triglyceride)
 7. ตรวจระดับไขมันดีในเลือด (HDL)
 8. ตรวจระดับไขมันไม่ดีในเลือด (LDL)
 9. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (SGOT) / (SGPT)
 10. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase)
 11. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (BUN) / (Creatinine)
 12. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid)
 13. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 14. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
 15. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti-HBs)
สอบถามเพิ่มเติม
🏥  ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย
        โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์
เปิดบริการ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 17:00 น.
📞02-199-2111 ต่อ 0    
📞081-358-6493 (คุณอ้น)
📞086-368-5317 (คุณไอซ์)

ส่งข้อความเพื่อจองแพ็คเกจนี้!

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  แชร์