มอบอาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์

วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 ท่าน ดำรงค์ เปรมสวัสดิ์ อดีตผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, คุณกัณณิกา หนูมา วิเชียรผลา ประธานชมรมเครือข่ายความปลอดภัย พระนคร และ ดร.รุจน์ เฉลยไตร กรรมการบริหาร บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด มอบข้าวกล่องและเครื่องดื่ม ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยมี คุณพันธุ์สิทธิ์ ขลิบทอง กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคาร ๒๐ ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย  ทั้งนี้คณะผู้บริหารและบุคคลากรโรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์   ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง

แชร์