ภาพบรรยากาศกิจกรรม “STAR STEMS Bonding Together”

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
“STAR STEMS Bonding Together”
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ดินแดง โดยมีพลเอก พหล สง่าเนตร ประธานคณะทำงานนวัตกรรมทางปัญญา สร้างสังคม รู้ รัก สามัคคี มีสันติสุขยั่งยืน กล่าวต้อนรับ และทีมวิทยากรต้นแบบ STAR STEMS Smart Trainer Project Season 1 และ Season 2 เข้าร่วมงาน
พร้อมด้วยนักร้องรับเชิญ น้องผิงผิง สรวีร์ ธนพูนหิรัญ จากรายการ The Golden Song Season2 ร่วมสร้างบรรยากาศและสีสันภายในงาน มีการขับร้องเพลงประสานเสียงจากคณะนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ฟังการบรรเลงดนตรีจากดุริยางค์ทหารบกและกิจกรรมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่วิทยากรต้นแบบ STAR STEMS ที่มีผลงานดีเด่นในแต่ละสาขา ประกอบด้วย สาขาครู STAR STEMS ต้นแบบ สาขาวิทยากร STAR STEMS ต้นแบบ สาขาองค์กรขยายผล STAR STEMS ต้นแบบ สาขาจิตอาสา STAR STEMS ต้นแบบ สาขา STAR STEMS Creator สาขาผู้สื่อสารประชาสัมพันธ์ยอดเยี่ยม และสาขาพี่เลี้ยง STAR STEMS ยอดเยี่ยม
เครดิตภาพ : Facebook Page Because of love

แชร์