ต้อนรับคณะผู้แทนจากบริษัท สยามยีเอสแบตเตอรี่ จำกัด ในโอกาสเยี่ยมชมโรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Lab)

       วันที่ 17 สิงหาคม 2565 คุณพันธุ์สิทธิ์ ขลิบทอง กรรมการผู้จัดการ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ พร้อมผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากบริษัท สยามยีเอสแบตเตอรี่ จำกัด ในโอกาสเยี่ยมชมโรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Lab) เพื่อประเมินความพร้อมและสมรรถนะทางการแพทย์ในการจัดบริการให้กับผู้บริหารและบุคลากรของสถานประกอบการ โดยศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ เป็นหน่วยงานบริการตรวจสุขภาพลูกจ้างประจำปี การตรวจสุขภาพลูกจ้างตามลักษณะงานที่เป็นปัจจัยเสี่ยง มุ่งเน้นให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อกำหนดของระบบคุณภาพ และตรงตามความต้องการของลูกค้า

แชร์