กิจกรรมอบรมหลักสูตร”ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง” เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง” โดยศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ และมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย ร่วมกับ หน่วยงานฝึกอบรมบริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ อาคารซีเมด เพอร์เฟค
ในการนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์เกรียงไกร พันธุ์วงษ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และทีมงานบริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้

แชร์