กิจกรรมฝึกอบรมหัวข้อ “กฏหมายที่ HR ต้องรู้และนายจ้างต้องปฏิบัติ” วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมพีลูส กาญจนบุรี

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ ชมรมเจ้าหน้าความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก, ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยพระนคร (ชมรม จป.พระนคร), หน่วยงานฝึกอบรม เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด และมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมหัวข้อ “กฏหมายที่ HR ต้องรู้และนายจ้างต้องปฏิบัติ” ภายใต้การสนับสนุนจาก มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารงานบุคคลในสถานประกอบการเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ณ โรงแรมพีลูส กาญจนบุรี
ในการนี้ ได้รับเกียรติจากคุณปภาพร นิลพัฒน์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี, คุณพันธุ์สิทธิ์ ขลิบทอง กรรมการผู้จัดการ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ และ ท่าน ดร.รุจน์ เฉลยไตร กรรมการบริหาร บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

แชร์